KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ

Yritys: Vaasan Vesi
INFO 24/7: 0500 666 867 Executive Headhunter Jari Luoma jari.luoma@patrio.fi
Sijainti: Vaasa

Vaasan Vesi hakee Käyttöpäällikköä vakinaiseen toimeen.

Vaasan Vesi toimii kunnallisena liikelaitoksena, jonka tehtävänä on vesihuoltolain tarkoittamien vesihuoltopalveluiden järjestäminen Vaasan alueella, joista keskeisimmät ovat hyvänlaatuinen talousvesi ja sen jakelu sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus. Liikevaihtomme on n. 17 milj. euroa ja palveluksessamme on noin 60 alan ammattilaista. Toiminnassamme huomioidaan vastuu ympäristöstä, luonnosta ja laadusta.

Käyttöpäällikön tehtävässä työskentelet talousvesihuollon asiantuntijana kaupunkikonsernissa ja varmistat toimivan yhteistyön muiden talousvesilaitosten ja yhteistyötahojen kanssa. Olet osa Vaasan Veden johtoryhmää ja esihenkilönäsi toimii Vaasan Veden johtaja.

Pilvilammen pintavesilaitoksen käyttöpäällikkönä olet mukana vedenhankintaprosesseissa, vastaat raakaveden käsittelystä, vedenpuhdistuslaitoksen ja vesisäiliöiden toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta, sekä raaka- ja talousveden laaduntarkkailusta. Toimit esihenkilönä Pilvilammen vesilaitoksen n. 18 henkilön tiimille ja vastaat laitoksen toiminnan kehittämisestä ja varautumisesta. Valmistelet palvelualueen osalta johtokunnalle esiteltävät asiat ja varmistat päätösten täytäntöönpanon.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteentutkinto, sekä hyvä perehtyneisyys ja kokemus vesihuoltoalalta.

Kielitaitovaatimuksena on toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tämän lisäksi arvostamme:
– kehittämisotetta työssä ja riittävää kokemusta johtamistehtävistä
– hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja
– tuntemusta kunnallis- ja taloushallinnosta
– näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta
– englannin kielitaitoa

Tarjoamme sinulle haasteellisen ja monipuolisen työn vesihuollon parissa, jossa on mahdollisuus myös itsenäiseen työskentelyyn sekä toiminnan kehittämiseen yhdessä sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. Tuemme henkilöstön kouluttautumista, verkostoitumista ja hyvinvointia mm. liikunta- sekä kulttuurietujen muodossa.

Palkka määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus).

Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

http://www.vaasa.fi

Facebook
Twitter
LinkedIn

PATRIO OY AB :: OTA YHTEYTTÄ

+358 500 666867

Jari Luoma

Sähköposti: info@patrio.fi

Postiosoite: Jyllintaival 313, 61360 Mieto

Y-tunnus: 3179167-7