PATRIO OY AB - OUTPLACEMENT SERVICES
& CONSULTING

Katja Luomaranta // Headhunter, Outplacement Advisor

Katja on toiminut esimiestehtävissä ja johdon konsultoinnissa yli 20 vuoden ajan. Tänä aikana hän on rekrytoinut oman toimen ohella sekä ollut tukena asiantuntija-, päällikkö- ja johtotason rekrytoinneissa. Hän on toiminut myös uravalmentajana tukemassa organisaatioita muutostilanteiden läpiviennissä. Koulutukseltaan hän on KTM. Hänellä on laaja kokemus eri liiketoiminta-alueilta, mikä antaa hyvät valmiudet ymmärtää ja nostaa esille merkityksellisiä asioita hakijaprofiilin määrittelyssä. Tämä varmistaa rekrytointiprosessin kokonaisvaltaisen onnistumisen. Vahvuutena hänellä on toimia yhteistyökumppanina sekä asiakkaiden että hakijoiden suuntaan. Tällä varmistetaan erinomainen asiakas- ja hakijakokemus. Patriossa Katja vastaa omien asiakkaiden suorahakuprojekteista ja koko Patrion Outplacement-palveluista. Katjan työkieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Katja har medverkat i förmansuppgifter och i ledningens konsultation i över 20 år. Under denna tid har hon rekryterat och har fungerat som stöd för expert-, chef- och ledningsrekryteringar. Hon har även jobbat som karriärcoach i genomförning av ändringsprocesser. Hon är utbildad som ekonom. Hon har en omfattande erfarenhet olika affärsverksamhetsområden, vilket ger henne bra färdigheter att förstå och lyfta fram betydelsefulla faktorer i kartläggning av kravprofilen. Detta säkerställer en framgångsrik rekryteringsprocess. Hennes styrka är att fungera som samarbetspartner i riktning för både kunder och kandidater. Detta säkerställer en utmärkt kund-, och sökandeupplevelse. I Patrio ansvarar Katja för sina kunders direktansökningsprojekt och hela Patrios Outplacement tjänster. Katjas arbetsspråk är finska, svenska och engelska. 

Puhelin:
+358 40 585 2606

E-mail:
katja.luomaranta@patrio.fi