PATRIO OY AB - EXECUTIVE HEADHUNTING

Jari Luoma // Partner // Executive Headhunter

Jarilla on yli 30 vuoden kokemus yrittäjänä ja toimitusjohtajana pk-teollisuudessa. Hän on myös auttanut yrityksiä useita vuosia hakemalla heille johtajia erilaisiin positioihin. Hän on tehnyt menestyksekkäästi C-tason hakuja, mutta myös päällikkö- ja asiantuntijahakuja monella eri liiketoiminta-alueella. Tämä työ jatkuu edelleen Patriossa.

Patriossa Jari toimii CEO:na, Partnerina ja Executive Headhunterina. Hänellä on Suomessa erittäin laaja verkosto yrityspäättäjiä ja yrityksiä, joiden kanssa hän on toiminut pitkään luoden luottamukselliset suhteet. Tämä verkosto on eduksi myös hänen tehtävässään Patriossa. Jari tuo suorahakuun yrittäjän näkökulman, koska tuntee heidän haasteet ja mahdollisuudet. Patriota hän johtaa luottamuksella, rehellisyydellä ja avoimuudella. Se olkoon yhteistoiminnan kivijalka myös suorahaussa ja koko Patrion toiminnassa.

Puhelin:
+358 500 666 867

E-mail:
jari.luoma@patrio.fi

Kari Pantsu // Executive Headhunter

Karilla on vuosikymmenien kokemus yrittäjänä, toimitusjohtajana, tiimien esimiehenä sekä kansainvälisissä myyntitehtävissä eri teollisuudenaloilla. Hän on myös toiminut useita vuosia Headhunterina auttamalla yrityksiä hakemaan osaajia erilaisiin avaintehtäviin. Hän on tehnyt menestyksekkäästi johtotason hakuja, mutta myös päällikkö- ja asiantuntijahakuja monella eri liiketoiminta-alueella. Kari tuo suorahakuun asiakkaan näkökulman, koska tuntee heidän haasteensa ja mahdollisuudet. Karin työkieliä ovat suomi, englanti ja saksa.

Puhelin:
+358 40 541 1841

E-mail:
kari.pantsu@patrio.fi

Katja Luomaranta // Headhunter, Outplacement Advisor

Katja on toiminut esimiestehtävissä ja johdon konsultoinnissa yli 20 vuoden ajan. Tänä aikana hän on rekrytoinut oman toimen ohella sekä ollut tukena asiantuntija-, päällikkö- ja johtotason rekrytoinneissa. Hän on toiminut myös uravalmentajana tukemassa organisaatioita muutostilanteiden läpiviennissä. Koulutukseltaan hän on KTM. Hänellä on laaja kokemus eri liiketoiminta-alueilta, mikä antaa hyvät valmiudet ymmärtää ja nostaa esille merkityksellisiä asioita hakijaprofiilin määrittelyssä. Tämä varmistaa rekrytointiprosessin kokonaisvaltaisen onnistumisen. Vahvuutena hänellä on toimia yhteistyökumppanina sekä asiakkaiden että hakijoiden suuntaan. Tällä varmistetaan erinomainen asiakas- ja hakijakokemus. Patriossa Katja vastaa omien asiakkaiden suorahakuprojekteista ja koko Patrion Outplacement-palveluista. Katjan työkieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Katja har medverkat i förmansuppgifter och i ledningens konsultation i över 20 år. Under denna tid har hon rekryterat och har fungerat som stöd för expert-, chef- och ledningsrekryteringar. Hon har även jobbat som karriärcoach i genomförning av ändringsprocesser. Hon är utbildad som ekonom. Hon har en omfattande erfarenhet olika affärsverksamhetsområden, vilket ger henne bra färdigheter att förstå och lyfta fram betydelsefulla faktorer i kartläggning av kravprofilen. Detta säkerställer en framgångsrik rekryteringsprocess. Hennes styrka är att fungera som samarbetspartner i riktning för både kunder och kandidater. Detta säkerställer en utmärkt kund-, och sökandeupplevelse. I Patrio ansvarar Katja för sina kunders direktansökningsprojekt och hela Patrios Outplacement tjänster. Katjas arbetsspråk är finska, svenska och engelska. 

Puhelin:
+358 40 585 2606

E-mail:
katja.luomaranta@patrio.fi