PATRIO OY AB - YRITYSVÄLITYKSEN AMMATTILAINEN

VALMISTAUTUMINEN OMISTAJANVAIHDOKSEEN

Ideaalitilanteessa yritys on aina myyntikunnossa, mutta joskus tarvitaan ostajien kiinnostusta lisääviä toimenpiteitä. Yrityksen tilanteesta, toimialasta, koosta ja ostajakandidaattien odotuksista riippuen tarvittavat toimet vaihtelevat. Seuraavassa on pyritty yleisesti kuvaamaan tätä yrityskaupan kannalta tärkeää valmistautumista.

Valmistautumisvaihe

Yrityksen valmistautumisen punainen lanka on tehdä myyminen helpoksi ja riskittömäksi. Käydään läpi mm:

 • Liiketoimintamalli
 • Tuotteet ja palvelut
 • Tärkeimmät asiakkaat
 • Henkilökunta ja sen kyvykkyydet
 • Tuotantoinfra
 • Käytössä olevat järjestelmät
 • Yrityksen omaisuus (varastot, käyttöomaisuus)
 • Ympäristö- ja lupa-asiat

Yrittäjällä on hiljaista tietoa, joka pitää saada dokumentoitua tulevan ostajan käyttöön.  Tästä tiedon dokumentoinnista yrittäjä usein saa itselleenkin kirkkaamman kuvan ja luodaan samalla pohjaa realistiselle hinnan asetannalle.

Taloudellinen katsaus kertoo historiasta ja tulevaisuuden näkymistä. Siinä käydään läpi:

 • Viimeisimmät tilinpäätökset ja välitilinpäätös
 • Tulevaisuuden ennusteet
 • Toimintaympäristössä nähtävissä olevat kehityssuunnat

Ostaja on kiinnostunut tulevaisuudesta, siksi realistinen esitys näkymistä on hyvin tärkeä.

Ostajan riskien eliminoinnin työkalu on Due Diligence. Niitä voidaan tehdä yrityksen koon mukaan eri näkökulmista ja useitakin. DD on perusidealtaan ostajan työkalu, mutta tähän prosessiin voidaan valmistautua tekemällä tuo läpivalaisu myyjän toimesta (Vendor Due Diligence). Etuna on, että huomioidaan oma-aloitteisesti ne epäkohdat, jotka on syytä korjata jo ennen myyntiprosessin aloittamista.

Valmistautuminen on myös asennoitumista ja siivoamista, ihan konkreettisestikin. Siistit toimitilat, hyvä järjestys, selkeät tiedonhallintatavat ja kohtelias käytös luovat positiivisen mielikuvan pohjaksi syvemmälle tutustumiselle.

YRITYKSEN MYYNTI

Yrityksen myyntiin liittyy usein tunnetta ja luopumisen tuskaa. Ymmärrämme sen oikein hyvin ja yrittäjälle yrityksen toiminnan jatkuminen on todella tärkeä asia. Huomioimme senkin ostajaa etsiessämme. Yrityskauppa voi olla Liiketoimintakauppa tai Osakekauppa ja myynti voi olla julkinen tai hiljainen. Ostaja voi olla toimialalla toimiva yritys, investori tai yksityishenkilö, suomalainen tai ulkomaalainen. Voidaan myydä koko yritys tai osuus siitä.

Ennen kauppakirjan allekirjoittamista on tehty merkittävästi erilaisia selvityksiä ja sopimuksia. Toimeksiannon perusta on Toimeksiantosopimus, jossa määritellään myytävä kohde ja johon kumpikin osapuoli sitoutuvat tavoitteena löytää paras mahdollinen ostaja.

Toimeksiantosopimus

 • Kirjallinen yhteistyösopimus
 • Sitoutuminen
 • Yksinoikeus
 • Sopimusehdot

Joskus yritys ei ole aivan parhaassa myyntikunnossa ja vaatii Kunnostamista. Silloin otetaan lisäaikaa ja tiimimme asiantuntija hoitaa yrityksen myyntikuntoon yhdessä yrittäjän kanssa. Yrityksen Tavoitehinta muodostuu tuottoarvosta/substanssiarvosta, omasta näkemyksestä ja arvon määrityksestä – siitä saamme hintahaarukan. Käytämme aina Arvonmäärityksessä kokenutta asiantuntijaa.

Arvonmäärityksen perusteita

 • Tilinpäätöstiedot ja ennusteet
 • Kiinteistöarviot
 • Varaston arvo ja kuranttius
 • Vaihto-omaisuus
 • Kone- ja kalustoluettelot
 • Osakkeet ja arvopaperit
 • IPR; patentit, tavaramerkit, mallisuojat, brändi
 • Sopimukset ja lisenssit
 • Asiakkaat, henkilöstö ja know-how
 • Markkina-asema ja kilpailutilanne
 • Strategia ja näkymät eteenpäin jne

Tavoitteemme on aina löytää kohteelle enemmän kuin yksi Ostajaehdokas, jolla on mahdollisuus ja kykyä ostaa kohde. Potentiaalisten Ostajaehdokkaiden kanssa käynnistetään Kauppaneuvottelut, jossa asiantuntijamme avustavat myyjää ja myös ostajaa helpottamalla päätöksentekoa.

 Kauppaneuvottelut

 • Avustaminen neuvotteluissa
 • Käydään potentiaalisten ostajaehdokkaiden kanssa
 • Aiesopimus pohjana
 • Salassapitosopimukset
 • Osakassopimukset
 • Due Diligence
 • Rahoitusneuvottelut
 • Kilpailukieltosopimukset ja muut liitesopimukset
 • Joint Venture
 • Investoriyhteydet
 • Kaupan ehtojen tarkentuminen

Onnistuneiden neuvottelujen päätteeksi allekirjoitetaan Kauppakirja ja maksetaan kauppahinta ostajalle. Meidän työmme ei lopu siihen, vaan varmistamme kaupan ehtojen toteutumisen ja integraation. Hyvin usein organisaatio kaipaa myös uudelleenjärjestelyä ja siinäkin asiantuntijamme voivat auttaa.

YRITYKSEN OSTO

Etsimme toimeksiannosta ostettavan kohteen tai neuvottelemme kiinnostavien yritysten kanssa, jotka yhdessä muodostavat potentiaalisen kokonaisuuden ostajan kannalta. Ostotoimeksianto voidaan hoitaa hyvin pitkälle nimettömänä. Kartoitamme ennalta sovitun yrityksen tai yritykset tai etsimme toimialalta kiinnostavat kohteet. Teemme arvonmäärityksen ja neuvottelemme omistajan kanssa heidän halukkuudestaan myydä yritys.

Toimeksiannon perusta on Toimeksiantosopimus, jossa määritellään kiinnostava yritys tai yritykset ja toimeksiannon laajuus. Kumpikin osapuoli sitoutuvat sopimukseen tavoitteena löytää paras mahdollinen yritys ostettavaksi.

Toimeksiantosopimus

 • Kirjallinen yhteistyösopimus
 • Sitoutuminen
 • Yksinoikeus
 • Sopimusehdot

Yrityksen Tavoitehinta muodostuu tuottoarvosta,  substanssiarvosta, omasta näkemyksestä ja arvon määrityksestä – siitä saadaan hintahaarukka. Toimeksiantajalla saattaa olla selkeä käsitys, millä hinnalla ovat valmiita ostamaan yrityksen ja silloin arvonmääritys on tärkeässä roolissa kauppaneuvotteluissa, kun perustellaan myyjälle tarjottu hinta.  Käytämme aina Arvonmäärityksessä kokenutta asiantuntijaa.

Arvonmäärityksen perusteet

 • Tilinpäätöstiedot ja ennusteet
 • Kiinteistöarviot
 • Varaston arvo ja kuranttius
 • Vaihto-omaisuus
 • Kone- ja kalustoluettelot
 • Osakkeet ja arvopaperit
 • IPR; patentit, tavaramerkit, mallisuojat, brändi
 • Sopimukset ja lisenssit
 • Asiakkaat, henkilöstö ja know-how
 • Markkina-asema ja kilpailutilanne
 • Strategia ja näkymät eteenpäin jne

Tavoitteemme on houkutella myyjä myymään haluttu yritys oikealla hinnalla. Myyjän kanssa käynnistetään Kauppaneuvottelut, jossa asiantuntijamme avustavat ostajaa ja myös myyjää helpottamalla päätöksentekoa.

 Kauppaneuvottelut

 • Avustaminen neuvotteluissa
 • Käydään potentiaalisten ostajaehdokkaiden kanssa
 • Aiesopimus pohjana
 • Salassapitosopimukset
 • Osakassopimukset
 • Due Diligence
 • Kilpailukieltosopimukset ja muut liitesopimukset
 • Joint Venture
 • Kaupan ehtojen tarkentuminen

Onnistuneiden neuvottelujen päätteeksi allekirjoitetaan Kauppakirja ja maksetaan kauppahinta myyjälle. Meidän työmme ei lopu siihen, vaan varmistamme kaupan ehtojen ja integraation toteutumisen. Ostajan kannalta on tärkeää sitouttaa avainhenkilöt ja varmistaa yrityksen toimintakyky omistajanvaihdostilanteessa. Organisaatio kaipaa usein uudelleenjärjestelyä ja siinäkin asiantuntijamme voivat olla apuna.